Metoda FITS

FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Metoda FITS-Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, wad postawy oraz choroby Scheuermanna powstała  2004 roku dla potrzeby prowadzenia terapii dzieci ze skoliozą, wadami postawy oraz chorobą Scheuermanna.

Metoda ta opiera się na koncepcji, która mówi o badaniu i uświadamianiu pacjenta w jaki sposób dochodzi do asymetrii, następnie przeprowadzane jest przygotowanie do korekcji, które obejmuje trening kontroli sensomotorycznej, relaksację struktur hipertonicznych, kolejno wzmacnianie mięśni wyhamowanych, a na samym końcu trójpłaszczyznową korekcję oraz naukę autokorekcji, którą dziecko wykonuje już samodzielnie. 

Terapia skolioz u dzieci

Ostatni etap polega na nauce nowych wzorców ruchowych, które pozwalają na utrwalenie się uzyskanych zakresów ruchu, na nauce oddechu derotacyjnego, a także stabilizacji dolnego odcinka tułowia i prawidłowego napięcia mięśni głębokich. Celem koncepcji jest nauka autokorekcji w warunkach środowiska, w którym żyje i funkcjonuje dziecko.