Metoda PNF

Metoda PNF

PNF to torowanie sprawności układu nerwowo-mięśniowego poprzez stymulowanie proprioceptorów i eksteroreceptorów ciała. Umożliwia optymalne odtworzenie/naukę funkcji motorycznej dziecka, przy wykorzystaniu receptorów jego ciała. Wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji, rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawanie. Metodę PNF stosuję między innymi u dzieci z wadami układu kostno-stawowego, skoliozami nerwowo-mięśniowymi, z zanikiem mięśni, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Udostępnij na: